CatAbstract02 M

PŘEKLAD ZDARMA

Nemůžete se rozhodnout, jestli jsme pro Vás ti praví?


Při textu nad 10 normostran pro nové zákazníky vypracujeme vzorový překlad v rozsahu jedné normostrany ZDARMA

Překlady článků do odborných publikací, podkladů pro obchodní jednání, technické dokumentace, příspěvků do sborníků odborných konferencí, katalogů a manuálů a také překlady webových stránek tvoří velkou část naší práce.

Často také spolupracujeme při vytváření podkladů pro školení, instrukcí a směrnic pro ruskojazyčné zaměstnance českých firem.

Překládáme z ruštiny do češtiny i z češtiny do ruštiny texty humanitně i technicky zaměřené, obchodní smlouvy apod. Technické texty překládáme především z oblasti elektrotechnické a strojařské. Odborné texty projdou před odevzdáním korekturou rodilým mluvčím s příslušnou odborností.

Provádíme také korektury a předtiskové korektury ruských překladů.

Při textu nad 10 normostran pro nové zákazníky vypracujeme vzorový překlad v rozsahu 1 normostrany ZDARMA

Spojte se s námi Některé reference

Smlouvy

Sborníky konferencí

Odborné publikace

Podklady k jednání

Korektury

Předtiskové korektury